Odwiedziło nas już: 39415

Dlaczego przegląd ?

Szanowni Państwo, czy warto wykonać przegląd techniczny urządzenia gazowego ?

Odpowiadamy krótko i dobitnie: TAK. Natomiast, jakie są ku temu przesłanki, przedstawiamy poniżej.

Każdy z nas niewątpliwie wielokrotnie słyszał o wybuchach gazu czy zatruciach spalinami z urządzeń gazowych przygotowujących ciepłą wodę lub ogrzewających mieszkania. Fachowcy zajmujący się instalacjami gazowymi rozumieją potrzebę ich okresowej kontroli, natomiast dużo trudniej jest dotrzeć z tą informacją do klientów eksploatujących urządzenia. Oni zazwyczaj postrzegają sugestie na temat wykonania przeglądu jako chęć „naciągnięcia” ich na dodatkowe koszty eksploatacyjne. A przecież zgodnie z artykułem 62 ustawy „Prawo budowlane” obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz do roku. Kontrola ta polega m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych, i ocenie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji, a nie tylko na sprawdzeniu szczelności gazowej.

Jednakże zastanawiając się nad potrzebą wykonania przeglądu niezależnie od przepisów, powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści:

  • większe bezpieczeństwo eksploatacji – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające autoryzację producenta zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. Jednak w przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu choćby niewielkich nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników i współmieszkańców
  • niższe rachunki za gaz – bowiem nie konserwowane urządzenia to wyższe rachunki (zabrudzony wymiennik czy palnik ma oczywiście niższą sprawność )

Wybierajmy na prace tego typu najlepiej terminy w miesiącach wiosenno-letnich (od kwietnia do września ), bowiem kotły pracują ze stosunkowo najmniejszym obciążeniem (przygotowują zwykle wyłącznie ciepłą wodę), a i serwisanci mają mniej pracy. Później rozpoczyna się tzw. sezon grzewczy, a natłok prac związanych z uruchomieniami nowych urządzeń oraz ewentualnymi naprawami powoduje, że na prace konserwacyjne często brakuje czasu.

( Magazyn instalatora, rubryka sponsorowana: Porada od ... )

Przegląd i konserwacja urządzenia (kotła lub termy gazowej), zwłaszcza przed sezonem grzewczym, da nam pewność, że nasze ogrzewanie będzie działać nawet w największe mrozy. Dbajmy o nasze kotły i termy, zapewnijmy im odpowiedni serwis i obsługę, a wtedy faktycznie będą pracować bezawaryjnie przez wiele lat.

605 099 969